Papendorp

Utrecht

Papendorp

2003-2008. In 2002 realiseert TPN een bedrijfsruimte in kantoorlocatie Papendorp. Omdat in 2007 behoefte is aan uitbreiding verdubbelt zij het bestaande bouwvolume. Na realisatie van de uitbreiding voldeed het complex aan de eisen die ten grondslag lagen aan het verstrekken van een groen-financiering en werd het geheel toegevoegd aan het Triodos Vastgoedfonds.

Meer foto's