Zuid-Willemsvaart

’s-Hertogenbosch

Zuid Willemsvaart

De voormalige koffiebranderij is een gebouw waarvan de voorgevel beschermd stadsgezicht is. Het gaat om een vroeg-naoorlogs gebouw. Het gebouw vertoont een sterke verwantschap met het Nieuwe Bouwen. Deze architectuuropvatting gaf begin vorige eeuw een sociaal antwoord op de slechte arbeidsomstandigheden. De heldere betonnen skeletstructuur en het gebruik van grote glasvlakken bepalen de architectonische kwaliteit. Op die manier ontstonden hoge ruimten met veel lichttoetreding.
Aan dit gebouw is door TPN Groep een woonbestemming gegeven. Er zijn vier ruime stadswoningen ontworpen, waarbij de kenmerkende sfeer van het Nieuwe Bouwen,veel licht en ruimte, behouden is. Op de topverdieping wordt één groot penthouse gerealiseerd.

Meer foto's