TPN Consultants

TPN Consultants is onze werkmaatschappij die desgewenst volledig onder uw vlag opereert. Wij nemen daarbij de positie in van adviseur of, als u dat beter past, van gedelegeerd ontwikkelaar. Beide werkvormen vullen wij veerkrachtig en op maat in. Onze ondersteuning in de ontwikkeling van uw vastgoed beweegt zich dan ook op diverse terreinen. Zo staan wij u bij in de idee- en planvorming van vastgoed en het doelgericht uitkristalliseren daarvan. De activiteiten die wij hiermee bedoelen, strekken zich onder meer uit van haalbaarheidstudies, locatieonderzoek, ontwikkeling, herontwikkeling tot en met terzake kundige advisering in technische en bouwkundige aspecten. Ook de financieel/economische kant beheersen wij tot achter de komma. Wij kunnen bijvoorbeeld passende financieringsarrangementen uitwerken of u aan tafel brengen met beleggers, kopers en huurders. Of het daarbij gaat om de profit of non-profit sector maakt geen verschil.